2 % pre Hory a mesto

Aj tento rok by sme Vás chceli požiadať o pomoc a podporu medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva „Hory a mesto“, ktorý každoročne organizujeme, poukázaním 2% resp. 3% z Vašich daní. Nižšie nájdete postup a tlačivá, ako nás môžete podporiť a pomôcť nám v našej práci.
Ďakujeme Vám za podporu a tešíme sa na Vás na tohtoročnom už 20. medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto, ktorý sa uskutoční od 27. do 31. marca 2019 v priestoroch nákupno-zábavného centra Bory Mall a kinách CINEMAX BORY. 

AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE PRE FESTIVAL HORY A MESTO

Ak ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať až 3% z dane! Potom je potrebné priložiť k potrebným dokumentom navyše ešte aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! – pre vystavenie tohto potvrdenia nás kontaktujte na info @ horyamesto.sk
Údaje o prijímateľovi 2% / 3% pre potrebu zadania do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:

Obchodné meno alebo názov: Hory a mesto
Sídlo: Fedákova 24, 841 02 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 36070360

Stiahnite si vzor potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti za rok 2018

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

•    V rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% (min. 3 €) resp. 3%  z dane (ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!).
•    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (najneskôr do 31.3.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
•    Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
•    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania:

Obchodné meno alebo názov: Hory a mesto
Sídlo: Fedákova 24, 841 02 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 36070360

Stiahnite si Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A
Stiahnite si potvrdenie o podaní daňového priznania - typ A

Stiahnite si Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B
Stiahnite si potvrdenie o podaní daňového priznania - typ B


Postup pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.    Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2019 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
2.    Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane.
3.    Najneskôr do 30. 4. 2019 pošlite/doručte obe vyplnené tlačivá (Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane + Potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska (v prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke).

Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:
Obchodné meno alebo názov: Hory a mesto
Sídlo: Fedákova 24, 841 02 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 36070360

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
(Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!)

Stiahnite si V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane
Stiahnite si P O T V R D E N I E o zaplatení dane

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú daňové priznanie za rok 2018:

-    Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby (najneskôr do 31.3.2019 prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.
-    V rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2%
-    2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola Vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.
-    Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň
Súčasťou tlačiva na daňové priznanie pre právnickú osobu je aj IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, do ktorej vyplňte tieto údaje:

Obchodné meno alebo názov: Hory a mesto
Sídlo: Fedákova 24, 841 02 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 36070360
Pozor: Ak ste v roku 2018 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania pre rok 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1% z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

Ak ste v roku 2018 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.

Veľmi pekne Vám ďakujeme.

Filmová súťaž

Filmová
súťaž

Alpine Pro