ĎAKUJEME

za ďalší skvelý ročník festivalu Hory a mesto. Celému štábu za výkon a nasadenie pred aj počas festivalu a našim blízkym rodinným príslušníkom za pochopenie a trpezlivosť; všetkým dobrovoľníkom za nezištnú pomoc a dobrú vôľu; partnerom a sponzorom festivalu za ich rôznorodú podporu; všetkým dlhoročným divákom aj diváckym nováčikom za to, že prišli, napriek slnečnému počasiu; slovenským aj zahraničným hosťom za ich prezentácie; filmovej porote sa precíznu prácu a filmárom za filmy, ktoré nakrútili, prihlásili, uviedli a na záver si prišli prebrať ocenenia.
Dovidenia na Hory a mesto 2018!