PRIHLÁSTE FOTKY DO FOTOSÚŤAŽE HORY A MESTO 2018

Spustili sme fotosúťaž Hory a mesto 2018. Svoje fotografie môžete prihlasovať na našej webstránke prostredníctvom pohodlného formulára. Kategórie zostávajú nezmenené - Horská kultúra a ľudia; Horská krajina; Horské a „outdoorové“ športy.
Novinkou je Špeciálna cena V4, ktorou bude ocenená najlepšia fotografia autora z krajín Maďarsko, Poľsko alebo Česko. Fotografie, ktoré môžete prihlasovať do 4. marca, bude hodnotiť odborná porota pod vedením Pavla Breiera. Prihlásené snímky budú okrem toho súťažiť aj v diváckej súťaži na webstránke, hlasovať za ne sa môže až do 18.3.
Cenu Grand Prix v roku 2017 získala fotografia Brnčalka star trails od fotografa Mariána Kurica.