Prihláška do filmovej súťaže

18. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva

CINEMA CITY, Aupark, Bratislava
22.-26.3. 2017

Uzávierka prihlášok: 5.2. 2017

Click here for English version


Filmové kategórie a ocenenia
Hlavnou časťou programu 18. ročníka festivalu Hory a mesto je medzinárodná súťažná filmová prehliadka. Uvítame profesionálne a amatérske filmy z celého sveta. Medzinárodná porota udelí ceny v nasledovných kategóriách:

GRAND PRIX (cena za najlepší film) – vecná cena
V4 PRIX  (cena za najlepší film z krajín V4) – vecná cena
CENA LITERÁRNEHO FONDU (pre slovenský film, za novátorský prístup k tematike) – finančná odmena 700 €
CENA pre začínajúceho filmára – finančná odmena 300 €

Čestné uznania v kategóriách:
SKALA – vecná cena
ZEM – vecná cena
VODA – vecná cena
VZDUCH – vecná cena

Pravidlá a požiadavky filmového festivalu

Privítame dokumentárne, hrané, animované a/alebo experimentálne filmy s tematikou horskej kultúry a horských športov. Časový rozsah filmu nie je obmedzený.
Súčasťou každého prihláseného filmu musia byť doplňujúce materiály, viď na druhej strane prihlášky.

Pre potreby výberu filmov a pre festivalové premietanie je potrebné zaslať kópiu DVD video každého filmu a filmový súbor vo vysokom rozlíšení (mov., mpeg. a podobne, pomer strán 16:9, zakódované v kodeku H 264), s vyššie spomínanými materiálmi  na adresu festivalu do 5.2. 2017. Výberová komisia vyberie filmy pre festivalovú prehliadku. Filmových tvorcov vybraných filmov budeme kontaktovať do 25.2.2017.

Režisér

Produkcia

Propagačné fotografie k filmu
Prosím do prílohy zvoľte minimálne dve fotografie vo vysokom rozlíšení
Súhlasím, aby bola jedna kópia môjho filmu k dispozícii na špeciálne premietania súvisiace s festivalom Hory a mesto.*

*povinné položky