Prihláška do filmovej súťaže

21. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva

CINEMAX, Bory Mall, Bratislava
25.-29.3.2020

Uzávierka prihlášok: 15.12.2019

Click here for English version


Filmové kategórie a ocenenia
Hlavnou časťou programu 21. ročníka festivalu Hory a mesto je medzinárodná súťažná filmová prehliadka. Uvítame profesionálne a amatérske filmy z celého sveta. Medzinárodná porota udelí ceny v nasledovných kategóriách:

GRAND PRIX (cena za najlepší film) – 1500 €
V4 PRIX  (cena za najlepší film z krajín V4) – 500 €
CENA LITERÁRNEHO FONDU (pre slovenský film, za novátorský prístup k tematike) – 700 €

Čestné uznania v kategóriách:
SKALA – vecná cena
ZEM – vecná cena
VODA – vecná cena
VZDUCH – vecná cena

CENA POROTY
– vecná cena

Filmová porota má právo neudeliť niektorú z cien, pokiaľ sa tak rozhodne.

Pravidlá a požiadavky filmovej súťaže

1. Vítame dokumentárne, hrané, animované a/alebo experimentálne filmy s tematikou horskej kultúry a horských športov.
2. Časový rozsah filmu nie je obmedzený.
3. Filmy by nemali mať starší rok výroby ako 2019.
4. Filmy staršie ako 1 rok je možné prihlásiť len za podmienky, že nemali celoslovenskú (napr. televíznu) premiéru, neboli v slovenskej distribúcii a nie sú voľne prístupné na internete.
5. Prihlasovanie prebieha od 15. 10. do 15. 12. 2019 výlučne cez online systém FilmFreeway. Prihlášky zaslané e-mailom alebo poštou nebudú akceptované. Vyplnením online formulára nám dávate dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, e-mail, telefónne číslo, a s ich následnou archiváciou v databáze festivalu, a to výlučne na účely spojené s filmovou prehliadkou.6. Výberová komisia vyberie filmy pre festivalovú prehliadku. Filmových tvorcov vybraných filmov budeme kontaktovať do 15. 2. 2020.

V prípade akýchkoľvek informácií nás kontaktujte:

Zuzana Greksáková
programová riaditeľka
zuzana@horyamesto.sk
+421 903 304 302

Filmová súťaž

Filmová
súťaž

Alpine Pro