DrávAlpy - alpské hrebene pozdĺž rieky Dráva

Juraj Geleneky
DRÁVALPY - ALPSKÉ HREBENE POZDĹŽ RIEKY DRÁVA

Turistický prechod z nížin Panónskej kotliny do srdca Východných Álp nádhernou prírodou pohorí Pohorje, Kamnicko-Savinjské Alpy, Karavanky a Karnské Alpy.

nedeľa 31.3.2019, 13:00

Rieka Dráva prerezáva horstvá Východných Álp v pomerne priamej línii. Na juh od Drávy sa vinie reťaz alpských pohorí, ktorých hrebene na seba plynule nadväzujú a svojou krásou a strmými krivkami poskytujú príležitosť na estetické aj športové zážitky. Film sprevádzaný autentickými komentármi priblíži 450 km dlhý prechod týchto pohorí na slovinsko-rakúsko-talianskom pohraničí. Prejdeme hlbokými lesmi, vyprahnutými krasovými planinami s horúcim slnkom, tunelmi vybudovanými počas 1. svetovej vojny v exponovaných stenách, feratami vystúpime na vápencové štíty.

Ing. Juraj Geleneky pochádza z rovín Západného Slovenska, no od malička ho lákali hory, príroda a všetko čo s ňou súvisí – šport, fotografia, organizovanie akcií a „vymýšľanie itinerárov“. Povolaním je IT systémový inžinier so zameraním na počítačové siete. Od roku 1995 žije v Devínskej Novej Vsi, je ženatý, má dve deti.
Po turistických začiatkoch v 80. rokoch je od roku 1985 členom SHS JAMES a HO Alpin Club Lokomotíva Bratislava. Na prelome 80. a 90. rokov sa venoval lezeniu, najmä vo Vysokých Tatrách. Ostatných 10-15 rokov sa venuje hlavne diaľkovým turistickým prechodom, v roku 2015 dokončil postupný prechod Karpatského oblúka od Železných vrát po Devín. O svoje zážitky v prírode sa podelil formou desiatok prezentácií a niekoľkých filmov vo vlastnej produkcii.

 

Alpine Pro
Mountainia
Filmová súťaž

Filmová
súťaž