FERO KELE - 3D CESTOVATEĽ A HUMANISTA: 35 ROČNÉ SILOČIARY EXPEDÍCIE SAGARMATHA 84

Miloslav Končok
35 ROČNÉ SILOČIARY EXPEDÍCIE SAGARMATHA 84

Dedičstvo Františka Keleho - vedúceho tejto historicky prvej československej expedície na najvyššiu horu sveta Mount Everest, ktoré zanechal v publicistike, literatúre faktu, audiovizuálnej tvorbe a iných umeleckých žánroch, inšpirovaných touto expedíciou.

štvrtok 28.3.2019, 20:00

Zdá sa, že o tejto výprave sa už popísalo a povedalo všetko. Najviac sa však k nej stále vracal Fero Kele. Jeho ustavičný vnútorný zápas a pnutie o pravdivú
interpretáciu udalostí a príčin tragédie, ktorá sa stala na tejto expedícii, zotrvalo až do jeho odchodu z tejto planéty. Vyvrcholením tohto zápasu bola jeho posledná 35.kniha: "EVEREST - HORA SMRTI", ktorú napísal spolu s Jánom Dziakom, píšucim pod pseudonymom Jiji Dufack. 
V priereze cez osobné rozhovory s Ferom, ale najmä cez diela, ktoré sa venovali tejto expedícii a Everestu, by som chcel priblížiť auditóriu na festivale HORY A MESTO významný historický vklad Fera Keleho v tejto oblasti. Od reprezentatívnej publikácie "Everest", cez jeho ďalšie knihy "Moje dotyky s Everestom", "Za 97 dní okolo sveta", jeho spomienky v knihe "Návraty a odchody", v článkoch a rozhovoroch v printových médiách, v rozhlase, televízny seriál Veľké himalájske dobrodružstvo - 9. časť Krutá výzva,dokumentárny film: Národný park Sagarmatha, televízny GEN o Františkovi Keleovi, Gala Borisa Filana s Ferom Kelem a Miloslavom Stiglom, dokumentárne filmy Paľa Barabáša: "Everest - Juzek Psotka" a "Vábenie výšok" až po ostatný dokumentárny film Pavúk. 
Ale pre horolezectvo aj v netradičnom umeleckom žánri, v balete autorskej dvojice Hammel - Radačovský "Everest", alebo putovnej výstave Everest, organizovanej múzeom slovenských olympijských tradícií, ktorá prešla mnohými slovenskými mestami.

Miloslav Končok
Absolvent Filmovej a televíznej žurnalistiky na Karlovej univerzite v Prahe, dlhoročný dramaturg, scenárista a režisér v Československej televízii a neskôr v Slovenskej televízii Bratislava, spoluautor a režisér 10 dielneho seriálu Veľké himalájske dobrodružstvo, člen expedície Sagarmatha 84 na najvyššiu horu sveta Mount Everest, filmár a cestovateľ v mnohých štátoch sveta, dramaturg a režisér cestopisného cyklu STV Ľudia a svet, dlhoročný predseda a podpredseda sekcie pre Film, televíziu a videotvorbu Literárneho fondu, člen odbornej komisie Slovenského filmového ústavu pre audiovizuálne dedičstvo, člen odbornej komisie Audiovizuálneho fondu SR, viacnásobný člen jury súťaží Igric, Tourfilm, Hory a mesto, Camera Slovakia, Kamera, Áčko a Lotos.

Alpine Pro
Mountainia