FERO KELE - 3D CESTOVATEĽ A HUMANISTA: SPOMIENKY SPOLULEZCA

Ivan Lehotský
SPOMIENKY SPOLULEZCA

Zachytenie najsilnejších spomienok na Františka Kele ako horolezca a zakladateľa slovenskej geografickej spoločnosti, sekcie pre výskum vysokých pohorí.

štvrtok 28.3.2019, 20:00

Ťažisko prednášky sú spomienky na obdobie, keď Fero Kele bol mojim spolulezcom počas zimného sústredenia reprezentantov ČSR v Bielovodskej doline v marci 1954 aj pri prvom zájazde slovenských reprezentantov do poľských Tatier a počas sústredenia reprezentantov v Českom raji. Spolu sme boli aj vo vrcholovom družstve, ktoré v zime 1955 urobilo hrebeň Vysokých Tatier, čo sa aj dnes považuje za vrcholný horolezecký výkon. V roku 1955 sme boli spolu s Ďusom Andrášim v prvej československej expedícii do zahraničných veľhôr, do masívu Mont Blancu. Za dôležitú treba považovať myšlienku F. Keleho založiť v rámci Slovenskej geografickej spoločnosti „Sekciu pre výskum vysokých pohorí“, kde som bol prvým predsedom. Táto sekcia bola v nasledujúcich rokoch organizátorom vedecko-horolezeckých expedícií. V roku 1971 to bola expedícia na Korziku, v roku 1973 do pohoria Hoggar v centrálnej Sahare. Potom už nasledovali expedície do najvyšších hôr sveta. F.Kele bol horolezcom skôr ako ja, jeho k horolezectvu viedol jeho otec, horolezec, chatár na Zbojníckej chate vo Vysokých Tatrách, a tak sa stal príležitostným partnerom Puškáša, Šunu, Novotného, Víteka, bratov Szabovcov, Kováčika, Pavlíka, Jurčišina... Asi najviac prvo-výstupov urobil v rokoch 1951 -52, kedy v tatranských stenách bolo ešte mnoho nedotknutých partií. V každom prípade sa zapísal aj do histórie tatranského horolezectva.

RNDr.Ivan Lehotský,CSc.
Po ukončení štúdia geologicko-geografických vied na UK začal pracovať v Geologickom ústave Dionýza Štúra ako vedecký pracovník a zostal tam až do dôchodku, s výnimkou expertíznej činnosti v zahraničí v rámci medzivládnych dohôd ( v Mongolsku - výskum a prieskum v pohorí Changaj, v Tunisku – zostavil geologickú mapu štátu a našiel suroviny pre novú cementáreň v Tadjerouine, v Alžírsku - geológ pre ťažbu fosfátov a zaistil perspektívu ťažby do budúcnosti nájdením ďalších zásob).
Na prelome rokov 1967 - 68 bol s najznámejším tatranským horolezcom Arnom Puškášom na jeho aute Cortina v Maroku, liezli po ceste v rôznych európskych horách. Zo severnej Afriky chodil domov autom, takže po novembri 89 mal skúsenosti z cestovania po Európe, čo využil pre služby známej cestovnej kancelárie. Keď sa rozhodol odísť do dôchodku, založil vlastnú CK a tá s malou zmenou funguje 26 rokov. Ale jeho cestovanie začalo vlastne už začiatkom päťdesiatich rokov súkromnými cestami autom v socialistických štátoch (Rumunsko, Bulharsko) a v roku 1954 prvý zájazd slovenských reprezentantov do poľských Tatier. Napokon aj prvá expedícia reprezentantov ČSR do francúzskych Álp, do masívu Mont Blancu. V 12- člennej zostave boli traja Slováci - Andráši, Kele a Lehotský. Reprezentantom Československa bol v rokoch 1951 -59 a má titul "Majster športu". Vo Vysokých Tatrách má 25 prvovýstupov. Celkove navštívil 80 štátov na piatich kontinentoch. V Encyklopédii oxfordskej univerzity i vo švajčiarskej encyklopédii WHO IS WHO je uvedený ako osobnosť SR.

Alpine Pro
Mountainia