Mystické farebné Bali

Barbora Paulovičová
MYSTICKÉ FAREBNÉ BALI

Autentický pohľad života, tradície, kultúry a mystiky na ostrove Bohov.

štvrtok 28.3.2019, 17:00

V modernom svete a rýchlom životnom tempe potrebujeme rozvíjať hlbšie vzory tradície a hodnoty koreňov našich predkov. Program Darmasiswa podporuje s rozvíjanie kultúry- jazyka, hudby a tanca, čím sa posilňujú a zbližujú sa vzťahy a most porozumenia medzi Západu a Východu. V mojej misii v programe Darmasiswa 2008-2009 a 2012-2013 som objavovala konfrontácie východnej a západnej kultúry, hľadala som spoločné prvky medzi rôznymi náboženstvami, tradíciami, zvykmi a spoločenskými konvenciami:
Prešla som cestou cez Indonéziu, tvorila som ligotavé obrazy tanečníc, strhujúce farby podmorského sveta, bohaté ornamentálne batiky i mimoriadne vystihujúce kresby mapujúce jednotlivé tance. Najmä obraz Sítajánu v tradičnom štýle wayang kamasan, o ktorom si miestni najprv  mysleli, že biely človek také niečo nedokáže nakresliť. V druhej fáze som sa vrátila, čo mi išlo najlepšie k tradičnej hĺbkotlačovej grafike. Trojakosť v hĺbkotlačovej grafike, objavovanie konfrontácie Východu a Západnej kultúry, hľadanie spoločných prvkov medzi rôznymi náboženstvami, tradíciami, zvykmi a spoločenskými konvenciami. Hľadala som most porozumenia medzi dvoma síce vzdialenými, no predsa blízkymi svetmi. Využitím motívov jedného z najstarších bábkových divadiel wayangu goleku, tieňového divadla wayang kulit a prvky výtvarného štýlu wayangu kamasanu. Strom života „Gunungan“, ktorý je hlboko zakorenený v miestnych tradíciách a jeho podoba patrí k tým najposvätnejším. Ním sa oddeľuje začiatok; koniec, on v sebe obsahuje celý vesmír i všetky živly. Je to strom prestúpený duchovnou silou, ako vidíme v modernom stvárnení na vzdialenej planéte Pandore. Gunungan sprevádza 3 svetmi a ukazuje nám, že pod rôznymi šatami a pod rôznymi obradmi a tradíciami vládne v mysliach ľudí so srdcom duchovná jednota a nerozlučné bratstvo. My všetci sme súčasťou veľkého Stromu života, ktoré korene sú pevne vrastené do našich sŕdc ako miazga lásky. Uvidíte naživo dokumentácie tvorby a fotografie o tej tematike.

Mgr. art. Barbora Paulovičová
Výtvarnému umeniu sa venujem už od ranej mladosti. Vyštudovala som Školu úžitkového výtvarníctva na odbore propagačnej grafiky a Vysokú školu výtvarných umení katedru grafiky a iných médií u prof. D. Kállaya a doc. R. Jančoviča. Okrem toho som sa venovala aj individuálnemu štúdiu u A. Rudavského a I. Pavleho.  Po skončení VŠVU som absolvovala 2-krát ročné štipendium Darmasiswa v Institute Seni Indonesia a 6 rokov som cestovala cestu Slovenskom a Bali a rozvíjala som kvalitu v mojej tvorbe. Za profesionálnu tvorbu som získala viacero cien na Slovensku i v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie patrí Indonesian Award of Excelence z roku 2009 a z roku 2013. Dvakrát Najkrajšie knihy Slovenska; 3. a 2. miesto Najkrajší kalendár Slovenska.; 4. miesto „Baligraphy“ International Festival of Balinese Language 2013, Museum Nyoman Gunsara, Klungkung, Bali, z podpory UNESCO pre údržbu a revitalizácie prastarých informácií. Mám viac ako 10 sólových výstav a účasť na viac ako 30 skupinových výstavách.

 

Alpine Pro
Mountainia
Filmová súťaž

Filmová
súťaž