Od hradu k hradu – pešo a na bicykli

Daniel Kollár
OD HRADU K HRADU - PEŠO A NA BICYKLI

Pešie a cyklistické putovanie po hradoch Slovenska – „od západu až na východ".

sobota 30.3.2019, 15:00

História stavby hradov siaha až do čias obdobia vzniku Uhorského kráľovstva, keď sa prvé hrady vytvárali z niekdajších veľkomoravských hradísk. Dôležitým medzníkom v histórii slovenských hradov sa stal vpád Tatárov do Uhorska v roku 1241, po ktorom začala masívna výstavba kamenných hradov. Podľa dostupných prameňov k približne 60 hradom spred tatárskeho vpádu počas druhej polovice 13. storočia pribudlo 120 nových hradov a v priebehu 14. storočia k nim postavili ešte ďalšiu necelú päťdesiatku. V 15. storočí sa tento trend výrazne utlmil a neskôr pribúdali už len pevnosti a pevnôstky.
Tak ako vznik aj zánik hradov prebiehal po určitých etapách. Pomerne veľa ich zaniklo ešte v stredoveku (vyše 70 hradných objektov), avšak najviac sa o ich zánik „zaslúžili“ turecké vojny a najmä stavovské povstania. Hoci boli pre slovenské hrady katastrofou, zďaleka nie sú jedinou príčinou ich zániku. Hlavným „vinníkom“ boli skôr zásadné spoločenské zmeny a nový spôsob bývania šľachty. Panstvo sa začalo húfne sťahovať z nevľúdnych hradov do pohodlných kaštieľov, kúrií a mestských palácov.
Asi u tretiny hradov vieme s veľkou pravdepodobnosťou povedať, že existovala, ale ich polohu nepoznáme. Po ďalšej tretine niekdajších hradov sa zachovali aspoň nepatrné stopy. Posledná tretina je dnes hradnými zrúcaninami, avšak iba približne dvadsiatim piatim z nich sa pošťastilo „dožiť“ sa dneška v celistvom alebo takmer celistvom stave.
Naša virtuálna cesta za známymi, ale aj menej známymi hradmi Slovenska je založená na dvoch publikáciách autorskej dvojice Daniel Kollár a Ján Lacika, ktoré pod názvami Od hradu k hradu (1. diel a 2. diel) vznikli v rokoch 2017 a 2018. Začína v juhozápadnom cípe Slovenska a naprieč celou krajinou končí v jeho juhovýchodnom kúte. Začneme na Bratislavskom hrade, prejdeme takmer 90 hradov a skončíme až takmer pri ukrajinskej hranici vo Veľkom Kamenci. Počas tejto cesty navštívime všetky regióny Slovenska a prejdeme desiatky kilometrov. Okrem hradov pritom navštívime aj zaujímavé hradiská, pevnosti či archeologické lokality.
Hrady sú zoskupené do zmysluplných dvojíc (niekedy aj trojíc), ktoré sa dajú absolvovať počas jedného dňa peším alebo cyklistickým spôsobom. Trasy väčšinou patria medzi stredne náročné a takmer všetky z nich sa dajú absolvovať pešo i na bicykli, záleží len na našej kondícii.

Geograf a vydavateľ Daniel Kollár je zakladateľom a súčasným riaditeľom vydavateľstva DAJAMA, v rámci ktorého je zostavovateľom knižných edícií Regióny bez hraníc, S batohom po Slovensku, Poznávame Slovensko, Na starých pohľadniciach, Kultúrne Krásy Slovenska, Prírodné Krásy Slovenska a Po Slovensku.
Od roku 2004 je vydavateľom časopisu Krásy Slovenska, jeho editorom a predsedom redakčnej rady, od roku 2010 člen správnej rady Nadácie Ekopolis a v rokoch 2011 až 2017 bol predsedom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.
Celkovo je riešiteľom viac ako 20 odborných projektov SAV, autorom viac ako 300 odborných a vedecko-popularizačných článkov a príspevkov v periodikách, knihách a zborníkoch, autorom a spoluautorom viac ako 40 publikácií o Slovensku a jeho regiónoch a editorom viac ako 300 publikácií o Slovensku, jeho prírode, kultúre a histórii.
Je držiteľom viacerých ocenení, z ktorých k najvýznamnejším patria Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť a cena TOURMAP 2015 za najlepšieho európskeho turistického sprievodcu.

Alpine Pro
Mountainia