Z karpatského oblúka do Himalájí

Svetozár Krno
Z KARPATSKÉHO OBLÚKA DO HIMALÁJÍ

Zhrnutie skúseností z deviatich výprav v indických, nepálskych a čínskych Himalájach, ktoré získal expedičný turista vychovaný na karpatskom oblúku.

piatok 29.3.2019, 20:30

Karpaty fascinujú návštevníkov svojou pestrosťou. Čo pohorie, to iná tvár. Azda niet vo svete pestrejšieho horského masívu. Pred 35 rokmi sme prešli za 78 dní celý karpatský oblúk od srbsko-rumunskej dunajskej úžiny Železné vráta až po sútok Dunaja a Moravy. Na dvetisíc kilometrovej trase sa nám postavilo do cesty 41 pohorí a 90-tisíc metrov celkového stúpania, čo zodpovedá desiatim výškam Everest, na ktorý vystúpili necelé dva mesiace po našom príchode na Devín prví dvaja občania z našej vlasti. Vtedy sme netušili, že raz budú navštevovať Himaláje nielen horolezci, ale aj vysokohorskí turisti.
Ťažisko prednášky zachytáva skúsenosti z deviatich výprav do najvyššieho horstva sveta. Indické, nepálske a čínske Himaláje nepriťahujú ani tak nadmorskou výškou, ale nesmiernou spiritualitou. Podobne ako ich príroda, tak aj domorodci reprezentujúci najstaršie civilizácie, uchovávajú si etnicky, rasovo, kultúrne, nábožensky, sociálne a mentálne si nespočetné množstvo farieb a tvárí. A k nám cudzincom sa správajú a s prirodzenou úctou a s veľkou toleranciou.
Na širokom plátne sa objavia zábery slnkom vyprahnutých údolí, horských kláštoroch, v ktorých sa udržuje príjemný chládok, dravých riek, vlhkých hustých lesov, suchých kamenistých hrebeňov a ľadovcových končiarov. Prednášateľ sa podelí so zážitkami pri stretnutí s pútnikmi, vrchármi, komerčnými trekármi, nosičmi a stretol sa s pútnikmi s dalajlámom XIV. Zamýšľa sa nad tým, prečo vie tento nesporne charizmatický muž osloviť aj inak zmýšľajúcich a do akej mieri sa jeho obraz, vytvorený západnými médiami, zhoduje so skutočnosťou.

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. patrí k priekopníkom slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky. Okrem dosiaľ u nás iba raz zopakovanej dvetisíckilometrovej hrebeňovky Karpát absolvoval podobné podujatia v balkánskej, jadranskej, východoalpskej, pyrenejskej, apeninskej, islandskej, korzickej, zakarpatskej a krymskej horskej sústave. Pôsobil aj na Kolskom polostrove, v Chibinách a Lovozerských tundrách, v Karélii, Polárnom a Pripolárnom Urale, južnom Nórsku, švédskom Laponsku, na Kryme, v grécko-macedónskych horách, Čiernej hore, na sopkách Réunionu, Mauríciu, Tenerife a Madeire, v Centrálnom, Východnom a Malom Kaukaze, Arménskej vysočine, tadžických Fanských vrchoch, kazašskom a kirgizskom Ťan-šane, Pamíro-Alaji, indických, nepálskych a čínskych Himalájach, japonských Alpách, kórejských národných parkoch, sibírskom Altaji, Východnom Sajane, Chamar-Dabane, Bajkalskom masíve, Kodare, Udokane, Sichote-Aline, povodí Ussuri, Mongolsku, na Sachaline, Kamčatke, a v ďalších horách Eurázie. Väčšinou išlo o slovenský, resp. cudzinecký prvoprechod a prvovýstup.
Od roku 1987 organizuje každoročne medzinárodný horský festival venovaný propagácií expedícií uskutočnených v posledných nedotknutých a málo dotknutých oblastiach sveta. Propaguje horské nekomerčné a nekonzumentské expedície, ktoré sú prínosom zo športového aj poznávacieho hľadiska.
Je spisovateľom literatúry faktu a vydavateľom cestopisnej literatúry. Svoje zážitky a postrehy z expedícií zachytil v dvanástich esejistických cestopisných knihách a stovke reportáží, v ktorých na základe vlastných zážitkov a veľkého množstva načítanej vedeckej a umeleckej literatúry hovorí nielen o svete vzdialenom, ale aj o tom našom. Hľadá zdroje novej renesancie. Do kontrastu kladie pasívny plytký konzum, pohodlie, lenivosť, snobizmus, technologickú odcudzenosť, globalizujúcu sa uniformitu, na všeobecnú pravdu nárokujúcu a unavenú euroatlantickú civilizáciu s vitalitou, ľudskosťou, orientálnou mystikou a nefalošným návratom človeka k prírode a k sebe samému.

Esejistické cestopisy
1. Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín, 2001, 160 s.
2. Od kaukazských ľadovcov po slnečný Tadžikistan, 2003, 160 s.
3. Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány, 2007, 152 s.
4. Od brehov Issyk-kulu po Pamír, 2009, 160 s.
5. Ak je na zemi raj, Gruzínske kapitoly, 2002, 160 s (spolu s otcom Milošom Krnom)
6. Zo sibírskeho Tibetu ku kolíske Džingischána, 2011, 184 s.
7. Od prameňa Gangy po indický Tibet, 2013, 160 s.
8. Monzúnový Sečuán a čínsky sever, 2015, 176 s.
9. Nepál v monzúnovom šate, 2017, 160 s.
10. Cestou necestnou za polárnym slnkom, 2017, 176 s.
11. Od Atlantického oceánu po Egejské more, 2017, 176 s.
12. Zo slnečného Balkánu do srdca Európy, 2017, 176 s.
13. Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín, 2018, 272 s., druhé rozšírené a prepracované vydanie
14. Farby, ľudia a báje južného Kaukazu, 2018, 200 s.

S. Krno, karpaty84@gmail.com

Alpine Pro
Mountainia