FILM JURY

ALEKSANDER LWOW

SOPHIA BOYDOVÁ

PETER GAŠPARÍK

DANIEL RIHÁK

MILOSLAV KONČOK