Na život a na smrť

Slovensko, 30 min, 2018, r. Anna Žembová

FILMY VZDUCH

28.3., 16:00, Kinosála C

Dokumentárny film o leteckej záchrannej službe v horách pri príležitosti 45.roku výročia jej vzniku. Mapuje jej neľahké začiatky, sprevádzané neochotou štátu vybudovať vrtuľníkovú záchranu v horách na jednej strane a láskou k lietaniu a chuti zachraňovať životy na strane druhej. Film vysvetľuje motivácie záchranárov, spoznávame ich ľudskú stránku a prácu pri budovaní záchrany - metodika, prvé pokusy a omyly. Film je popretkávaný autentickými archívnymi zábermi od prvých vrtuľníkov, cez záchranné akcie a výcviky. Zároveň sa pozrieme na vývoj leteckých nešťastí, ktoré boli zlomom vo fungovaní celej letky.