Žijem Dunajom

Slovensko, 52 min, 2017, r. Branislav Molnár

FILMY ŽIVOT RIEK

23.3., 17:00, Kinosála C

Dokumentárny film Žijem Dunajom stvárňuje rieku Dunaj a jej život desaťročiami formujúcu nielen krajinu, ale aj životy okolo rieky a poukazuje na vplyv, ktorý dokáže táto rieka urobiť.
Subjektívny pohľad režiséra na rôzne formy životov pri Dunaji dáva tomuto dokumentu tvár emotívneho príbehu. Film hľadá hodnoty tejto rieky vo všetkých prírodných aspektoch. A nachádza ich v unikátnych záberoch vodného vtáctva, divej zveri, pre ktorých je Dunaj domovom. Dokumentuje unikátne miesta Dunajských luhov a vzácnej flóry. Ale aj meniacu sa krajinu a poľnohospodárstvo okolo rieky.
Režisér úpenlivo hľadá ten obraz krajiny, uložený v hlave, ktorým žil z rozprávania svojich predkov. Našiel miesta plné života, ale stále hľadá obrazy pôvodného, starého života Dunaja...
Dokument ukazuje silnú potrebu zastaviť vplyv prostredia na život rieky a túžbu žiť s jej divokosťou, prirodzenosťou a pôvodnými hodnotami.
Zároveň poukazuje na krásy, ktoré treba vidieť a nabáda diváka, aby hľadal podstatu prírody, aby objavoval, pochopil a cenil si to, čo nám Zem dáva, aby videl, čo doma má.

Braňo Molnár
Braňo od roku 1998 pôsobí ako fotograf a kameraman. V súčasnosti sa venuje kameramanskej, režisérskej a producentskej činnosti vo svojej spoločnosti PHOTOMANIA EVENTS. Zameriava sa najmä na krajinárstvo, prírodu, outdoorové športy, cestopisné reportáže, dokumentaristiku, životný štýl, filmovú tvorbu vo vlastnej réžii, či koprodukcii.