Vladislav Šustr

Vladislav Šustr
HĽADAJME SPOLU PÔVOD JEDLA

Poďme sa porozprávať o tom, či vieme a rozumieme tomu, čo jeme. Lebo ak máme možnosť výberu, tak neváhajte už ani jeden deň a začnite sa pýtať kto, kde, ako a prečo vyrába potraviny, ktoré máte pred sebou na tanieri.

Poďme sa porozprávať o tom, či vieme a rozumieme tomu, čo jeme. Lebo ak máme možnosť výberu, tak neváhajte už ani jeden deň a začnite sa pýtať kto, kde, ako a prečo vyrába potraviny, ktoré máte pred sebou na tanieri. Všetko sa dá zmeniť, ak človek začne sebou.

Vladislav Šustr
Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor fytotechnik (agronóm). Po skončení pracoval vo firme Zemedar v poľnohospodárskej výrobe. Neskôr šesť rokov pracoval ako agronóm vo firme FarmVille, kde sa pestovali semená na výrobu za studena lisovaných olejov, vyrábaných priamo na farme.
Asi desať rokov je dobrovoľníkom na MFHF v Poprade, kde sa spolupodieľa na organizácii festivalu a jeho fotodokumentácii. Venuje sa fotografovaniu a skialpinizmu. V roku 2009 a 2017 bol jedným z členov aklimatizačnej prípravy Petra Hámora v Himalájach.
V októbri 2018 sa stal spolumajiteľom popradskej reštaurácie Lahodnosti, ktorej motto je „U nás má jedlo pôvod“.