Anton Lednický a Jozef Lipták

Anton Lednický a Jozef Lipták
Hory a mesto s úsmevom

Anton Lednický
Narodil sa 7.2.1957 v obci Malé Lednice, okr. Považská Bystrica.
Po roku na gymnáziu v Pov. Bystrici pokračoval v štúdiu na Strednej umelecko-prie-myselnej škole v Kremnici (1973 – 1977). Pri výtvarnom remesle nezostal ako pro-fesionál, absolvoval Fakultu telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (1977 – 1982) a doktorandské štúdium na Centrálnom inštitúte telesnej kultúry v Moskve (1983-1986). V roku 1987 zamestnal na Katedre atletiky FTVŠ UK, kde pracuje doteraz.
V rokoch 1973 - 1980 bol aktívny pretekár, venoval sa behom na 400, 800, 1500 m a 4x400 m v atletických oddieloch TJ ZVL Považská Bystrica a Slávia UK Bratislava.
Prvé pokusy v oblasti kresleného humoru boli v školských časopisoch „ROZHĽAD“ v Pov. Bystrici a „ŽIVOT SUPŠ“ v Kremnici. Kreslenému humoru sa vážnejšie začal venovať počas štúdia na FTVŠ UK. Verejnú prezentáciu si vyskúšal na výstavách, ktoré dotvárali program Medzinárodného výstupu mládeže na Rysy v rokoch 1984 a 1985. Hlavný námet tvorili vzniknuté situácie, ktoré na tomto podujatí zaznamenal. A asi sa niektoré aj vydarili, lebo z výstavy nenávratne zmizli pod rúškom tmy, čo autor považoval za vysoké ocenenie! 
„Humor je vážna vec. A kreslený – je vážnejší o kresbu! Hovorený humor sa vytráca v momente, keď autor dorozprával. Ak niečo povedal zle, môže sa hádať, že to tak nepovedal, že to myslel inak. Ale čo je na papieri, žiaden autor už neodvolá.“
Prvú výstavu v Bratislave mal v Malej galérii Smeny v roku 1987 a publikoval v Smene na nedeľu. Od toho času sa jeho kresby, v ktorých dodnes dominuje šport, pra-videlne objavovali v novinách a časopisoch. V tom roku sa stal aj členom Klubu bra-tislavských karikaturistov (KBK). Príležitostne publikoval aj v denníku Šport, týžden-níkoch Slobodný piatok, Nový ROHÁČ, v časopisoch Muscless&Fitness a Športinform. V roku 1985 samostatne vystavoval vo Festivalovom klube Spoločenského domu veľ-vyslanectva ČSSR v Moskve v rámci sprievodného podujatia Svetového festivalu mlá-deže a študentstva. V zahraničí sa postupne predstavil vo Vladivostoku, v Istanbule či Hannoveri.
Jeho karikatúry pravidelne obohatili výstavy „Ochrana prírody v karikatúre“ v B. Štiavnici alebo Klubu bratislavských karikaturistov v Dome kultúry v Dúbravke a Staromestskej knižnici. Autorsky sa podieľal aj na príprave výstav, ktoré tvorili súčasť medzinárodných vedeckých konferencií na pôde FTVŠ UK s námetom športu. Najväčšiu prezentáciu kreslených vtipov s názvom „1+1+1 z Malých Ledníc“ mal na výstave v Považskej Bystrici (2014).
Venoval sa aj reklamným prácam. Je autorom prvého loga Slovenského olympijského výboru, ktorý bol schválený na Ustanovujúcom zasadnutí SOV dňa 19. 12. 1992.

Jozef Lipták
Horolezec, fyzik, karikaturista a sklár narodený 6. apríla 1945 v Hornom Srní okres Trenčín.
Člen horolezeckého klubu HK Filozof Bratislava. Pôsobil tu do roku 2008 ako cvičiteľ horolezectva a do roku 2017 ako podpredseda klubu.
Študoval Strednú priemyslovú školu jadernej techniky v Prahe a vysokú školu v Prahe, Moskve (Fakulta technické a jaderné fyziky ČVUT Praha, Fyzikálna fakulta Moskovskej štátnej univerzity M.V. Lomonosova Moskva). Druhú školu v Bratislave (Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava). Pôsobil ako odborný asistent na Matematicko – fyzikálnej fakulte UK a ako docent na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Venoval sa postupne grafike a karikatúre a tvorbe plastík a šperkov z brúseného číreho krištáľového skla. Karikatúry a sklo vystavoval na Slovensku a v zahraničí, dostal mnohé ocenenia.
Ako člen Horolezeckého klubu HK Filozof Bratislava vydal pre Vysoké Tatry kolekciu 12 humoristických kreslených pohľadníc o horolezcoch.
Humornými kresbami ilustroval Učebnicu poľského jazyka pre Slovákov, vydanú 1. vydanie v roku 1998 v Krakove v Poľsku. Druhé vydanie 2007.
Je autorom krištáľovej plakety filmového festivalu ART FILM Trenčianske Teplice - jeho krištáľovú plaketu doteraz dostali osobne mnohé osobnosti, ako napríklad Sofia Lorenová, Catherine Deneuve, Annie Girardot, Geraldine Chaplin, Jean Paul Belmondo, Ornella Muti, Emília Vášáryová, Jana Brejchová, Daniel Olbrychski, Ladislav Chudík, Omar Shariff, Zdeněk Svěrák, Dagmar Havlová-Veškrnová, Miroslav Donutil, Mikuláš Huba a mnohí ďalší.
Je autorom sklenenej plastiky pre kardiochirurga Christiaana Barnarda, skla pre predsedu Medzinárodného olympijského výboru Juana Antonia Samarancha, atď.
Je autorom aj sklenenej plastiky ocenenia rektora Univerzity Komenského v Bratislave.
Je autorom niekoľkých vynálezov a má zapatentované úžitkové vzory v Českej republike a v Poľsku, kde sa podľa jeho vzoru vyrábajú odtlačkové lyžice pre zubných lekárov.
Tu prezentuje svoj humor o horolezcoch, kreslené vtipy.

Filmová súťaž

Filmová
súťaž

Alpine Pro