Na tvorbe programu a výbere hostí pracujeme.

Spoluorganizátori